Cyber Security: Security Operation Center (SOC)รายละเอียด

คอร์ส Cyber Security: Security Operation Center (SOC) เป็นคอร์สที่จะแนะนำเรื่องการปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับไปคือ ความรู้พื้นฐานด้าน Cyber Security, ความรู้พื้นฐานด้าน Hacking ไปจนความรู้การใช้งานซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ในคอร์สจะได้เรียนรู้วิธีมอนิเตอร์ว่ามีคนเข้ามาบุกรุกระบบแบบผิดปกติหรือไม่ เช่น ถ้ามีคนเข้าเว็บไซต์มาแบบผิดปกติ จะดำเนินการกับผู้บุกรุกอย่างไร จะสร้างระบบป้องกันช่องโหว่ต่างๆอย่างไร รวมไปถึงการใช้งานซอฟแวร์ด้านการปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานและกระบวนการสำหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
- กระบวนการ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดทำรายงานประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
- การกำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากล็อก
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากล็อก
- การวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
- การจัดเก็บหลักฐานด้านคอมพิวเตอร์จากข้อมูลล็อกที่จัดเก็บไว้
- การวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้เครื่องมือและจัดเก็บข้อมูลล็อกตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
- การวิเคราะห์หาช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบหาช่องทางการบุกรุกหรือการเข้าถึง
เครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ผิดปกติและหาแนวทางป้องกันระบบ
- การใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Information Security
- Network Monitoring System & Tools
- Security Device
- Firewall Nextgen
- Web Application Firewall
- Managed Detection and Response Service
- IT Compliance
- Security Domains - ISO/IEC 27001:2013
- Windows Fundamentals Basic
- Log Analysis
- Some Useful Attack Statistics
- What is SOC?
- Why do You Need a SOC?
- Key Objectives for SOC
- SOC Standards and Process
- SOC Components (Core Components)
- SOC Technologies
- SOC People
- SOC Management
- Types of SOC
- Planning for SOC
- SOC Structure, Roles and Responsibilities and Processes
- Procedure for Information Security Incident Handling
- SIEM (Security Information and Event Management)
- SIEM Splunk
- Splunk Architecture
- Standard Configurate Introduction
- Function Overall
- สอนการติดตั้ง SIEM Splunk
- สอนวิธีการส่งข้อมูลLog การ Filter Log
- Basic Search
- Lookup
- Lookup table file
- Lookup definitions
- Automatic lookups
- Create Correlation Rule
- Workshop Threat + Monitor and Detection
- Brute Force Attack4
- Workshop Threat + Monitor and Detection
- SQL Injection
- Workshop Threat + Monitor and Detection
- Remote Command Execution
- Digital Forensic
- What is Digital Forensics
- Type of Digital Forensics
- Acquisition
- Chain of custody
- Hash value
- Investigative Tools (Software)

ลักษณะการเรียนเป็นการเรียนผ่านไลฟ์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค + ถามตอบผ่าน zoom/google meet
- เรียนภาคค่ำ ทุกวันจันทร์เวลา 19.00 - 22.00 น. (2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) จำนวน 12 สัปดาห์
- หลังจบไลฟ์ ดูย้อนหลังได้ทุกตอน ไม่จำกัดเวลา
- เริ่มคลาสวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ค่าลงทะเบียนปกติ 9,500 บาท (มีราคาพิเศษ)
- บุคคลทั่วไป ลด 30% เหลือ 6,650 บาท
- นักศึกษา, บุคลากรการศึกษา ลด 50% เหลือ 4,750 บาท

ฟรีคอร์ส: Basic Hacking and Security, Basic Python
Django Web Development

<<< วิธีสมัคร >>>
สมัครช่องทางนี้เท่านั้น: https://uncle-engineer.com/course/cybersecurity-soc

1-กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ > 2- โอนชำระผ่านบัญชีด้านล่างแล้วแนบสลิปสมัครแล้วกดส่ง > 3-รอรับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง
-----------------
ชำระค่าใช้จ่ายผ่าน...
บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน
ชื่อบัญชี: บริษัท คอนส์ โรโบติกส์ จำกัด
เลขบัญชี: <<<< 855-0-65158-5 >>>>
-----------------

หมายเหตุ: หากติดปัญหาในการสมัครให้ทักเข้าไปทางเพจ "ลุงวิศวกร สอนคำนวณ" ลิงค์นี้เท่านั้น https://www.facebook.com/UncleEngineer

-------------------

ราคาปกติ:

9,500 บาท

ส่วนลดบุคคลทั่วไป ลด 30% เหลือ:

6,650 บาท

ส่วนลดนักศึกษา ป.ตรี - ป.เอก ครู อาจารย์ บุคลากรการศึกษา ลด 50% เหลือ:

4,750 บาท


สมัครเรียนกรอกแบบฟอร์มทางนี้

กรอกข้อมูลแล้ว
จำเป็นต้องกรอก
กรอกข้อมูลแล้ว
จำเป็นต้องกรอก
กรอกข้อมูลแล้ว
จำเป็นต้องกรอก
กรอกข้อมูลแล้ว
จำเป็นต้องกรอก

เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
จำเป็นต้องอัพโหลด

วิธีการชำระเงิน
โอนผ่านธนาคาร
บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน
ชื่อบัญชี: บริษัท คอนส์ โรโบติกส์ จำกัด
เลขบัญชี: 855-0-65158-5
โอนผ่าน Promptpay
0105561008411 ชื่อบัญชี: บริษัท คอนส์ โรโบติกส์ จำกัด
Scan QR Code ผ่าน app ธนาคาร
อัพโหลดแล้ว
จำเป็นต้องอัพโหลด