บทความของ Uncle Engineer

chat-bot-gpt

Aug. 16, 2023, 4:13 a.m.

วันนี้เราจะพามาเจาะข้อมูล ChatGPT

วันนี้เราจะพามาเจาะข้อมูล เบื้องลืก  เบื้องหลัง ความสำเร็จ ของ ChatGPT  ที่เป็น เบื้องหลัง จริงๆของ

qr Python

June 7, 2024, 4:20 a.m.

มาลอง

บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างของ QR code และ Bar code และให้ลองทำด้วย library qrcode ใน Python3

programmer job

Feb. 28, 2022, 4:14 a.m.

วิธีจีบบริษัทให้รับเราทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์

"วิธีจีบบริษัทให้รับเราทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์" ฉบับ คนไม่จบสายตรงและคนที่ยังไม่มีใบปริญญา


Follow Uncle Engineer on social media