บทความของ Uncle Engineer

programmer job

Feb. 28, 2022, 4:14 a.m.

วิธีจีบบริษัทให้รับเราทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์

"วิธีจีบบริษัทให้รับเราทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์" ฉบับ คนไม่จบสายตรงและคนที่ยังไม่มีใบปริญญา


Follow Uncle Engineer on social media