Book Store

คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

หนังสือเสริมความรู้ที่ลุงแนะนำ ใช้อ่านไประหว่างเรียนวิชา Solar Cell 101 กับลุงได้ดีที่เดียว คือเล่มนี้เขียนได้ดีมาก แนะนำตั้งแต่ประวัติความเป็นมา พื้นฐานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เรื่องการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ มุมองศาต่างๆ การเลือกใช้โหลดเพื่อการออกแบบให้เหมาะสม ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ การเลือกใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสม ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ การเลือกอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม เลือกสายไฟขนาดเท่าไรให้เหมาะ เขียนละเอียดมากไปจนประเภทหางปลาที่ใช้เข้าสาย ...เท่าที่ลุงอ่านตำราหนังสือเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาเกิน 10 ปี เล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยที่เขียนได้ละเอียดและเขีบนดีอันดับต้นๆ ก็ว่าได้Python in Daily Life - “Python” ในชีวิตประจำวัน #1

Python in Daily Life - “Python” ในชีวิตประจำวัน #1 เป็นหนังสือที่ลุงเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจง่ายที่สุด ผ่านตัวอย่างที่เห็นภาพมากขึ้นโดยมีภาพวาดอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แนะนำเป็นขั้นตอนที่สามารถฝึกตามได้เลย โดยในแต่ละหัวข้อจะมีตัวอย่างการโค้ดดิ้งจริงให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว เหมือนมีคนนั่งพิมพ์ให้ดูจริง โดยเล่ม 1 จะแนะนำพื้นฐานทั่วไปและฝึกตัวอย่าง 10 Workshop ที่จะทำให้คุณเห็นภาพเทคนิคการเขียนโปรแกรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สำหรับท่านที่มีหนังสือสามารถเข้ากลุ่มมาเรียนตามหนังสือผ่านไลฟ์ในกลุ่มที่จะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านเรียนรู้ไปพร้อมกันตามหนังสือได้เลย