บทความของ Uncle Engineer

qr Python

May 28, 2023, 9:37 a.m.

มาลอง Generate QR Code โดยใช้ Python กันเถอะ

บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างของ QR code และ Bar code และให้ลองทำด้วย library qrcode ใน Python3


Follow Uncle Engineer on social media