บทความของ Uncle Engineer

qr Python

June 7, 2024, 4:20 a.m.

มาลอง

บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างของ QR code และ Bar code และให้ลองทำด้วย library qrcode ใน Python3


Follow Uncle Engineer on social media